1974 - Εντάξη στο Ναυτικό

1977 - Chief Officer

1982 - The big moments
Dec. 17th 1982, 12.55 st by!
12.56 fired by "exoset"!
Persian gulf
1984 - Master's License
1987 - Tara
2000 - Nautilus
2003 - Nautilus
2006 - Nautilus
2012 - Mythos
2017 - Niriis